ZASADY I WARUNKI ZAKUPU SUBSKRYPCJI SimpleSite LUB USŁUGI

Przeczytaj uważnie poniższe zasady i warunki zakupu subskrypcji SimpleSite online i usług strony internetowej przed skorzystaniem ze strony w serwisie lub zakupem subskrypcji SimpleSite. Używając usługi strony internetowej SimpleSite i wyrażając zgodę na zakup subskrypcji strony internetowej, potwierdzasz przeczytanie, zrozumienie i wyrażenie zgody na niniejsze zasady i warunki. Jeżeli nie wyrażasz zgody na poniższe zasady i warunki, nie używaj produktów online SimpleSite, ani usług stron internetowych.

INFORMACJE O FIRMIE

SimpleSite ApS (dalej zwane "SimpleSite")
Toldbodgade 31, 3. tv.
DK-1253 København K
CVR: 27972454
Tel: +45 33 32 17 12
Fax: +45 33 32 17 14
Email: obslugaklienta@simplesite.com (Jeśli już jesteś użytkownikiem serwisu SimpleSite, prosimy o podanie przy kontakcie z nami adresu twojej strony SimpleSite w wiadomości e mail, i wysłanie wiadomości e-mail z adresu użytego przy zakładaniu strony w serwisie SimpleSite.)

PŁATNOŚĆ

Wszystkie płatności dotyczą bezpośrednio subskrypcji SimpleSite PRO lub SimpleSite E-commerce i wszelkich dodatkowych zakupów i funkcji produktów objętych tą subskrypcją. Opis nabywanej subskrypcji, cena subskrypcji i czas trwania subskrypcji jest podany w czasie dokonywania zakupu.

Twoja subskrypcja SimpleSite PRO lub SimpleSite E-commerce jest ustawiona na automatyczne przedłużanie za standardową cenę, żeby twoja usługa nie wygasła i strona została utrzymana. Oznacza to, że 10 dni przed datą wygaśnięcia okresu subskrypcji PRO lub E-commerce nastąpi automatyczne obciążenie.

Gdy jesteś zalogowany na SimpleSite możesz , w dowolnym momencie, anulować usługę automatycznego przedłużania. Ostatnim terminem, aby anulować automatyczne przedłużanie i uniknąć opłat w przyszłości, jest okres dziesięciu dni przed datą wygaśnięcia Twojej subskrypcji strony internetowej.

Tylko aktualni subskrybenci PRO mogą kupić nazwę domeny dla strony w serwisie SimpleSite.

Jeśli nie będziemy w stanie automatycznie przedłużyć twojej subskrypcji, poinformujemy cię o tym pocztą elektroniczną 10 dni przed wygaśnięciem subskrypcji PRO lub E-commerce. Poprosimy cię wtedy o zalogowanie się do serwisu SimpleSite i dokonanie płatności za kolejny okres subskrypcji.

Gdy jesteś zalogowany na SimpleSite możesz przeglądać wcześniejsze płatności i drukować faktury.

PRODUKTY, USŁUGI I DOSTĘP

Klienci SimpleSite mogą uzyskiwać dostęp do platformy SimpleSite PRO i/lub E-commerce po zarejestrowaniu przez SimpleSite opłaty za subskrypcję. Gdy płatność odbywa się za pomocą systemów płatności online np. kartą, dostęp zostanie udzielony zaraz po zweryfikowaniu płatności. W innych przypadkach dostęp będzie możliwy dopiero po kilku dniach wymaganych na przetworzenie płatności.

Subskrybenci SimpleSite PRO i E-commerce mają 14 na anulowanie zakupionej subskrypcji. W przypadku korzystania z usługi lub produktu w tym 14-dniowym okresie użytkownik traci prawo do anulowania.

Subskrybenci SimpleSite E -commerce mogą również zmienić swoją subskrypcję na SimpleSite PRO w okresie 14 dni przewidzianym na anulowanie.

Roszczenie o odszkodowanie nie może przekroczyć pierwotnej ceny subskrypcji PRO lub E-commerce. Należy pamiętać, że zakupiony produkt online jest przeznaczony tylko do użytku przez klienta i nie może być udostępniany lub wypożyczany przez współdzielenie hasła, przekazywany, odsprzedawany ani w żaden inny sposób wprowadzany do wtórnego obrotu.

Serwis SimpleSite zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia wszelkich kupionych produktów online, jeśli serwis odkryje, że strony trzecie wykorzystują oferty promocyjne w celu uzyskania nieuprawnionych korzyści finansowych lub prowizji.

Przestój oznacza okresy niedostępności lub ograniczonej dostępności do usług online SimpleSite. Serwis nie gwarantuje dostępności usługi i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przestoje ani trudności w dostępie do usług, które mogą występować w przypadku aktualizacji i prac serwisowych. Ponadto serwis SimpleSite nie ponosi odpowiedzialności za żadne przestoje spowodowane przez dostawców zewnętrznych, dostawców dostępu do Internetu, ani za przestoje wywołane siłą wyższą.

SimpleSite zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad i Warunków. SimpleSite zastrzega sobie prawo do zmiany cen subskrypcji z wyprzedzeniem co najmniej piętnastu (15) dni. Zastrzegamy sobie prawo do wymagania zmiany danych logowania przez użytkownika ze względów bezpieczeństwa lub z dowolnej innej przyczyny.

Reklamacje

Jeśli odpowiedź z działu obsługi klienta nie jest dla Państwa satysfakcjonująca, prosimy o ponowne przesłanie reklamacji, zawierając również odpowiedź, jaką uzyskali Państwo z działu obsługi klienta, wraz z powodem dla którego nie zgadzają się Państwo z tą decyzją.

Reklamacje prosimy przesyłać na adres: complaint@SimpleSite.com.

Aby zapewnić Panstwu najlepszą pomoc, prosimy o przesłanie reklamacji z tego samego adresu z, którego kontakowali się Państwo z działem obsługi klienta.

Proszę pamiętać, tylko reklamacje, które uzyskały odpowiedź z działu obsługi klienta będą rozpatrzone przez dział ds. reklamacji . Wszystkie inne zapytania zostaną przesłane do działu obsługi klienta na adres: obslugaklienta@SimpleSite.com.

Dział ds. reklamacji odpowie na Państwa reklamacje w ciągu 3 dni roboczych.

Jeśli jesteś obywatelem EU i czujesz, że nasza obsługa nie spełniła Twoich oczekiwań, możesz też złożyć skargę do Online Dispute Resolution - Biura Rozwiązywania Sporów Online, działającego przy Unii Europejskiej - http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ZASADY I WARUNKI korzystania z produktu SimpleSite

Niniejszym potwierdzasz, iż będziesz korzystać z usługi w ścisłej zgodności z niniejszą Umową, a w szczególności zobowiązujesz się do podania dokładnych i kompletnych danych w związku z zakładaniem strony w serwisie SimpleSite.

PAMIĘTAJ, ŻE: Twój produkt w serwisie SimpleSite jest udostępniany pod bezwzględnym warunkiem, że nie może być używany do publikowania ani wspierania żadnych obraźliwych treści. Dotyczy to niezamawianych wiadomości e-mail o charakterze handlowym, masowo wysyłanych wiadomości e-mail, zniesławiających wypowiedzi, dystrybucji wirusów, robaków, koni trojańskich i innych destrukcyjnych działań, pornografii, treści dla dorosłych, nękania i obraźliwych komentarzy. Korzystając z usługi będziesz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie treści, które serwis SimpleSite uzna za obraźliwe, zostaną usunięte natychmiast i bez uprzedzenia, niezależnie od stanu subskrypcji produktu lub usługi w serwisie. Serwis SimpleSite nie zwróci kosztu subskrypcji strony internetowej, która została zamknięta z powodu naruszenia powyższych warunków.

Potwierdzasz, iż nie będziesz używać produktu SimpleSite, aby pozyskiwać hasła lub inne dane osobowe stron trzecich w celach niezgodnych z prawem lub oszustwa. Potwierdzasz, iż nie będziesz podszywać się pod żadną osobę ani podmiot, ani w sposób kłamliwy przedstawiać swego związku z jakąkolwiek osobą lub podmiotem. Potwierdzasz, iż nie będziesz przedstawiać ani wysyłać „spamu”.

Potwierdzasz, iż ponosisz wyłączną odpowiedzialność za całą treść (dane, tekst, oprogramowanie, muzykę, dźwięki, obrazy, fotografie, grafikę, wideo, wiadomości, pliki lub innego rodzaju treści), które umieszczasz na swojej stronie w serwisie SimpleSite i że ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie, że treści nie naruszają w żaden sposób miejscowych ani międzynarodowych przepisów chroniących prawa autorskie. Serwis nie monitoruje ani nie przegląda treści i nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za jakość ani charakter opublikowanych treści. Serwis SimpleSite nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści opublikowane przez ciebie na stronie w serwisie SimpleSite i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności przez ciebie ani przez strony trzecie, będące właścicielami treści.

Jeśli twoje treści nie naruszają zasad i warunków, możesz swobodnie publikować linki do strony w serwisie, a publikacji twojej strony w serwisie SimpleSite nie będą dotyczyć żadne ograniczenia. Nie wolno ci używać strony w serwisie SimpleSite do prezentowania zdjęć opublikowanych na innych stronach.

Serwis SimpleSite nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez ciebie ani żadną stronę trzecią z tytułu strat lub niewłaściwego wykorzystania treści, ani z tytułu bezpośrednich lub pośrednich straty finansowych związanych z jakimkolwiek nadużyciem treści.

Serwis SimpleSite nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nadużycie hasła spowodowane przez brak staranności użytkownika lub włamanie do serwisu .

Serwis SimpleSite zastrzega sobie prawo do udzielenia policji lub sądowi prawa dostępu do treści opublikowanych przez ciebie w serwisie . W przypadku uznania przez serwis SimpleSite, że strona w serwisie zawiera nielegalne treści (np. pornografię dziecięcą) bądź ułatwia lub bierze udział w nielegalnych działaniach, serwis SimpleSite zastrzega sobie prawo do zamknięcia strony w serwisie bez uprzedzenia i poinformowania policji o nielegalnych treściach/działaniach i twojej tożsamości.

Serwis SimpleSite zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia dostępu do naszych usług i/lub zablokowania strony bez uprzedzenia.

Serwis SimpleSite zastrzega sobie prawo do usuwania nieaktywnych stron w serwisie i wszystkich zamieszczonych treści w 3 miesiące po wygaśnięciu subskrypcji. Oznacza to, że właściciel strony w serwisie SimpleSite ma 3 miesiące po dacie wygaśnięcia subskrypcji na jej odnowienie.

Serwis SimpleSite nie może zostać pociągnięty do bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za wszelkie straty jakiegokolwiek rodzaju w związku z zakończeniem i usunięciem strony internetowej w serwisie SimpleSite. Serwis SimpleSite nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty jakiegokolwiek rodzaju w przypadku częściowej ani całkowitej niedostępności usługi w serwisie SimpleSite.

Nazwy domen podlegają oddzielnym i dodatkowym zasadom i warunkom określonym przez dane centrum danych sieciowych (NIC) lub organ rejestrujący. W przypadku nieprzestrzegania owych oddzielnych zasad i warunków, możesz stracić tytuł do posiadania i możliwość używania zakupionej domeny, za co serwis SimpleSite nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Odrębne zasady i warunki mogą zawierać postanowienia, zgodnie z którymi możesz przenosić swoją domenę i zarządzać nią, a także wymóg podania dokładnych i prawidłowych danych kontaktowych.

Rejestrując się w SimpleSite i podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na okazjonalne otrzymywanie treści promocyjnych pocztą elektroniczną z z serwisu SimpleSite. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich treści promocyjnych/informacji, możesz w dowolnym czasie powiadomić o tym SimpleSite lub wyrejestrować się bezpośrednio w wiadomości e-mail. Pamiętaj, że z niektórych typów wiadomości nie możesz zrezygnować, na przykład z potwierdzeń subskrypcji, wiadomości o zapomnianych hasłach itp.

Prawa autorskie

Jeśli uważasz, iż twoje dzieło chronione prawem autorskim zostało wykorzystane na stronie w serwisie SimpleSite bez twojej zgody, wyślij wiadomość e-mail do obslugaklienta@simplesite.com. Zgłoszenia powinien dokonać wyłącznie właściciel praw autorskich lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu.

Domeny

Domeny podlegają oddzielnym i dodatkowym warunkom i zasadom określonym przez odpowiednie centrum informacji sieci (NIC z ang. network information center) lub rejestratora. Jeśli użytkownik nie będzie przestrzegać tych oddzielnych zasad i warunków, może on utracić prawo posiadania i użytkowania jakiejkolwiek wykupionej domeny i SimpleSite nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za te straty. Oddzielne zasady i warunki mogą zawierać przepisy odnośnie przekazywania i zarządzania domenami, jak również wymogi dotyczące podania prawidłowych i ważnych danych kontaktowych. Czytaj więcej

ICANN (Internetowa Korporacja ds. Nadanych Nazw i Numerów) przepisy

ICANN klauzule

ICANN Regulamin odzyskiwania wygasłych rejestracji (ERRP)

Jeśli domena wygasła, przez 0 – 45 dni będzie trwał automatycznie odnawiany okres karencji, po którym nastąpi 30-dniowy okres karencji na odzyskanie domeny. Po upływie okresu karencji na odzyskanie domeny, nie będzie można odnowić nazwy domeny. Nazwa domeny zostanie zwolniona i będzie dostępna do rejestracji przed podmioty trzecie.
Okres karencji na odzyskanie domeny stworzony jest, aby dać właścicielom domeny ostatnią szansę na zachowanie domeny przed tym, jak będzie ona ogólnie dostępna, koszt odzyskania domeny podczas okresu karencji odzyskiwania wynosi 100 USD. Czytaj więcej

INFORMACJE O WŁAŚCICIELU

Niniejszy serwis jest udostępniany przez:
SimpleSite ApS
Toldbodgade 31, 3.tv.
DK-1253 Copenhagen K
Tel.: +45 3332 1712
Email: obslugaklienta@simplesite.com

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE W SERWISIE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do rejestrowania ustawień i statystyk, i do śledzenia liczby osób odwiedzających stronę.

PLIKI COOKIE

W serwisie wykorzystywane są pliki cookie do celów wskazanych powyżej. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany przez przeglądarkę, aby rozpoznać komputer przy ponownej wizycie. Nasze pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych i nie mogą zawierać żadnego wirusa.

OKRES PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIE

Samoczynne usunięcie plików cookie następuje po kilku miesiącach (dokładne okresy mogą się różnić), jednak są odnawiane po każdej wizycie.

JAK USUWAĆ PLIKI COOKIE

Możesz kontrolować i usuwać pliki cookie samodzielnie. Aby dowiedzieć się więcej, patrz AllAboutCookies.org. Można usunąć wszystkie pliki cookie, które są już zapisane w komputerze i w większości przeglądarek możesz włączyć ustawienie zapobiegające ich zapisywaniu.

TA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE Z GOOGLE ANALYTICS (STATYSTYKI)

Ta strona korzysta z plików cookie z Google Analytics do pomiaru ruchu na stronie.
Tu możesz zrezygnować z plików cookie z Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout